HIJIRI NO UTA

チェファジョン合唱団が歌う合唱曲の2曲目

HOSHI NO UMI

「HOSHI NO UMI」 Lyric

Tenkei

“Tenkei”

Hanabana

合唱曲として書かれた一曲”H

Tsubasa-WING

合唱曲として書かれた一曲”T

Genji-ka

“Genji-ka̶

Manyo-ka

“Manyo-ka̶

FUTATSU NO TENOHIRASORA TAIYOU WATASHFutari-bitoKoeHanabanaTsubasa-WINGHijiri no Uta