Crayola-Nami Kawamura

theme song of ‘

Tsutsuji no Tsuki–Nami Kawamura

theme song of ‘

Hana no Ito-Nami Kawamura

theme song of ‘

Rui-iro no swan-Nami Kawamura

theme song of ‘

Ichion no Ha-Nami Kawamura

theme song of ‘

Matenrou wo Dakishimete-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Beni no Yui-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Akashi-Makito Hayashi

Lyrics & Compos

Manyo-ka-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Ao no Estrella-ATSU-HIRO

Lyrics & Compos

Live”Jyoyu-netsu”-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Niji no Tatoo-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Ame no Rosario-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Flas no Mori-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

“BARA-BENI” TSUKI-NESHI-NO-KOI–Nami Kawamura,Ogetsu

Lyrics:Ogetsu Compos

JYOYU-NETSU–Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Izanai no Chimera-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Beni Fude-Nami Kawamura

Lyrics & Compos

Esc Lave-Yo-Ko

Lyrics & Compos

Shunran-Yo-Ko

Lyrics & Compos

Nageki no Iris-Yo-Ko

Lyrics & Compos

Serre Moi-Yo-Ko

Lyrics & Compos