“BARA-BENI” TSUKI-NESHI-NO-KOI–Nami Kawamura,Ogetsu

Lyrics:Ogetsu
Composed:Choe Foajeon
Vocal:Nami KawamuraArtists, Nami Kawamura